Als partijen te ver uit elkaar staan om een uitweg te zien, dan is mediation de manier om die uitweg te vinden.

De mediator helpt daar bij door onafhankelijk met partijen om de tafel te gaan.