Voor kleine ondernemingen met geen eigen personeelsafdeling, is inhuren op uurbasis mogelijk voor o.a.:

 • Sollicitatie gesprekken ondersteunen
 • Ziekte begeleiding
 • CAO vraagstukken
 • Beoordelingsgesprekken
 • "Slecht weer" gesprekken
 • Salarisbesprekingen
 • Arbo en Veiligheid
 • Vertrouwenspersoon
 • Werkplekbeoordeling
 • Werktijdenwet
 • Werkoverleg
 • Dagvoorzitter
 • Brainstormsessies
 • Second opinion